رنگین پوست - برای هميشه

برای هميشه

خاطرات من از شروع زندگی متاهلی

This poem was nominated poem of 2005.
Written by an African kid, amazing thought:

"When I born, I Black, when I grow up, I Black,
When I go in Sun, I Black, When I scared, I Black,
When I sick, I Black, and when I die, I still black...
And you White fellow,
When you born, you pink, when you grow up, you White,
When you go in Sun, you Red, When you cold, you blue,
When you scared, you yellow, when you sick, you Green,
And when you die, you Gray..

.
؟ And you call me colored???.. ......."

 

 

این شعر که کاندیدای شعر برگزیده سال 2005 شده.
توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده و استدلال شگفت انگیزی داره :

وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم،
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم،
وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم، هنوزم سیاهم...
و تو، آدم سفید،

وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی،
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای،
وقتی می ترسی، زردی، وقتی مریض میشی، سبزی،
و وقتی می میری، خاکستری ای

و تو به من می گی رنگین پوست؟؟؟؟؟

 

این شعر زیبا را دختری به لطافت برگ گل نیلوفر باسم نیلوفر برایم فرستاده

حیفم امد باز تنها بخوانم اش       نینا

و من این مطلب رو از وبلاگ مامان بزرگ خوبم نینا برداشتم

http://www.nina62.blogfa.com          وبلاگ پاکت نامه

نوشته شده در دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ توسط سالومه حرفهای دلت () |

Design By : Night Melody